Wzory wniosków

Postępowanie egzekucyjne komornik sądowy wszczyna w odpowiedzi na wniosek złożony przez wierzyciela. Wniosek egzekucyjny należy przesłać wraz oryginałem tytułu wykonawczego listem poleconym na adres kancelarii lub złożyć bezpośrednio w siedzibie kancelarii. 

Druki wniosków dostępne są również w kancelarii.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny, udzielimy wszelkich stosownych wyjaśnień oraz wskażemy, jakie dokumenty należy dostarczyć w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.