Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach

Anna Czarna

Witamy na stronie kancelarii Anny Czarnej, Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Kancelaria Komornicza nr XXII w Gliwicach. Treści zawarte na niniejszej witrynie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Strona niniejsza powstała z zamiarem umożliwienia wszystkim zainteresowanym łatwego dostępu do informacji na temat kancelarii komornika. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kontakt

32 239 80 01
518 749 309

Email

kontakt@komornik-gliwice.com

Rachunek Bankowy ING BANK

76 1050 1344 1000 0090 3182 1409

SWIFT: INGBPLPW

Adres

ul. Jana Siemińskiego 26/2
44-100 Gliwice

Godziny pracy sekretariatu

poniedziałek – 10:00  – 14:00
wtorek – 10:00  – 14:00
środa – 10:00  – 14:00
czwartek – 10:00  – 14:00

Przyjęcia interesantów

wtorek – 10:00  – 14:00

ID kancelarii w systemie EPU: 2790

Nazwa skrzynki EPUAP: /KS_GL_Anna_Czarna

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych definiuje Komornika Sądowego jako funkcjonariusza publicznego działającego przy sądzie rejonowym , któremu powierza się następujące zadania:

wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.);

wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;

wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Zgodnie z treścią tejże ustawy Komornik Sądowy ma także prawo do:

doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;

na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Aktualne licytacje

Kliknij poniżej aby zobaczyć aktualne licytacje komornicze

Obszar działania

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Anna Czarna jest właściwa terytorialnie do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Gliwicach.