Rewir i właściwość terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Anna Czarna jest właściwa terytorialnie do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Gierałtowice

 • Chudów
 • Gierałtowice
 • Paniówki
 • Przyszowice

Pilchowice

 • Kuźnia Nieborowska
 • Leboszowice
 • Nieborowice
 • Pilchowice
 • Stanica
 • Wilcza
 • Żernica

Rudziniec

 • Rudziniec
 • Bojszów
 • Bycina
 • Chechło
 • Kleszczów
 • Ligota Łabędzka
 • Łany
 • Łącza
 • Niekarmia
 • Niewiesze
 • Pławniowice
 • Poniszowice
 • Rudno
 • Rzeczyce
 • Słupsko
 • Taciszów
 • Widów

Sośnicowice

 • Sośnicowice
 • Bargłówka
 • Kozłów
 • Łany Wielkie
 • Rachowice
 • Sierakowice
 • Smolnica
 • Trachy
 • Tworóg Mały

Toszek

 • Boguszyce
 • Ciochowice
 • Kotulin
 • Kotliszowice
 • Ligota Toszecka
 • Paczyna
 • Paczynka
 • Pawłowice
 • Pisarzowice
 • Płużniczka
 • Pniów
 • Proboszczowice
 • Sarnów
 • Toszek
 • Wilkowiczki

Wielowieś

 • Błażejowice
 • Czarków
 • Dąbrówka
 • Gajowice
 • Kielecka
 • Sieroty
 • Świbie
 • Radonia
 • Raduń-Borowiany
 • Wielowieś
 • Wiśnicze
 • Zacharzowice

i pozostałe miejscowości:

Gajówka
Kuźniczka
Nowa Wieś
Podlesie
Sierakowiczki
Wesoła
Zamoście

Na podstawie art. 10 ust 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z dnia 2018.04.25) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego w Gliwicach zgodnie z ust. 3 wierzyciel składa wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego dokonując wyboru komornika poprzez zamieszczenie formuły: „Wierzyciel dokonał wyboru komornika na podstawie art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z dnia 2018.04.25).”

Sąd Apelacyjny w Katowicach obejmuje obszar właściwości sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach, Oraz sądów rejonowych:

Sąd Rejonowy Będzin

Sąd Rejonowy Bielsko-Biała

Sąd Rejonowy Bytom

Sąd Rejonowy Cieszyn

Sąd Rejonowy Chorzów

Sąd Rejonowy Częstochowa

Sąd Rejonowy Dąbrowa Górnicza

Sąd Rejonowy Gliwice

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju

Sąd Rejonowy Jaworzno

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Sąd Rejonowy Lubliniec

Sąd Rejonowy Mikołów

Sąd Rejonowy Mysłowice

Sąd Rejonowy Myszków

Sąd Rejonowy Pszczyna

Sąd Rejonowy w Raciborzu

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej

Sąd Rejonowy w Rybniku

Sąd Rejonowy Siemianowice Śląskie

Sąd Rejonowy Sosnowiec

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach

Sąd Rejonowy Tychy

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Sąd Rejonowy w Zawierciu

Sąd Rejonowy w Żorach

Sąd Rejonowy w Żywcu