O kancelarii

W celu usprawnienia współpracy, każdy z wierzycieli może uzyskać dostęp do systemu KOMORNIK ONLINE, który umożliwia poprzez przeglądarkę WWW wgląd w listę czynności przeprowadzonych w jego sprawach oraz ewentualny eksport wszystkich danych do plików XML.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Anna Czarna w swojej pracy w celu szybkiego i skutecznego przeprowadzania poszukiwania majątku dłużnika i przeprowadzania egzekucji wykorzystuje systemy:

KOMORNIK ONLINE

System, który umożliwia komunikację kancelarii komorniczej z uczestnikami prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

OGNIVO

System elektroniczny pozwalający komornikowi na sprawdzanie informacji objętych tajemnicą bankową.

PUE ZUS

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pozwalająca komornikowi na sprawdzenie, czy dłużnik jest płatnikiem składek lub czy pobiera świadczenia.

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze.

REGON

Wyszukiwarka podmiotów gospodarki narodowej

PESEL NET CPD/ŹRÓDŁO

Elektroniczny System Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pomagający komornikowi w poznaniu danych adresowych i osobowych dłużników.

EKW

Centralna Baza Elektronicznych Ksiąg Wieczystych dająca komornikowi możliwość sprawdzenia, czy dłużnik figuruje w księgach wieczystych jako posiadacz nieruchomości.

CEPiK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

CEIDG

Elektroniczna Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

GEOPORTAL

Dostęp do usług o infrastrukturze informacji przestrzennej dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Gliwickiego

EPO

Wyszukiwarka podmiotów gospodarki narodowej

KRS

Elektroniczny Rejestr Sądowy

Opisane systemy informatyczne są jednymi z narzędzi pracy w Kancelarii komorniczej, wspomagającymi między innymi czynności terenowe.